Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM

Galeria

Szukaj...

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie

oferuje

BEZPŁATNĄ NAUKĘ

W PUBLICZNYCH SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH:

Liceum Ogólnokształcącym, 3-letnim

(na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej)

Liceum Ogólnokształcącym, 4-letnim

(na podbudowie szkoły podstawowej)

Szkole Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

 kształcących w atrakcyjnych zawodach i kwalifikacjach:

Technik ekonomista:
 Technik administracji:
 Technik handlowiec:
 Technik rachunkowości:
 Technik obsługi turystycznej:
 Technik hotelarstwa:
 Technik spedytor:
 Technik usług pocztowych i finansowych:
 Technik organizacji reklamy:
 

CKU nr 1 w Lublinie autor Monika Łukaszuk

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nabór prowadzony jest do liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kształcenie dobywa się w systemie wieczorowym lub zaocznym.

 Nauka w szkołach i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatna!!!

Zapraszamy!!!

Absolwenci gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, a nawet absolwenci szkół policealnych i wyższych, którzy chcą w możliwie najkrótszym czasie zdobyć ważne umiejętności zawodowe zmogą wybrać nową formę kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

 Zawód i kwalifikacje

Od września 2012 r.  kształcenie w zawodach podzielono na kwalifikacje. Najczęściej w ramach zawodu wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje. W trakcie nauki można uzyskać wiedzę i umiejętności typowe dla wybranego zawodu, oraz doskonalić kompetencje ogólnozawodowe m.in.: jak praktycznie wykonywać zawód, jak przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej, jak napisać dobry biznesplan, jak wykorzystywać język obcy w pracy zawodowej, jak organizować swoją pracę oraz pracę zespołu. Będzie można również doskonalić takie umiejętności jak: otwartość, komunikatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w zespole. Kwalifikacje można uzyskiwać odrębnie lub w ramach zawodu. Ich wybór zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb.

 

Egzaminy

Każdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się egzaminem państwowym - potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jeżeli słuchacz kursu w wyniku egzaminu państwowego zdobędzie potwierdzenie kwalifikacji może kontynuować naukę na kolejnym kursie kwalifikacyjnym w tym zawodzie lub wybrać kurs kwalifikacyjny w innej kwalifikacji i innym zawodzie. Potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji jest świadectwo. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje się po zdaniu  wszystkich egzaminów w danym zawodzie.

 

Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom będą „furtką” do zatrudnienia.

 

ue

W zawodach turystycznych i hotelarskich organizowane są praktyki w krajach Unii Europejskiej.

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Osoby chętne do podjęcia nauki w szkołach i zawodach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie, mogą dokonać zgłoszenia  również przy pomocy formularza w menu Rekrutacja elektroniczna. Aby zostać wpisanym na listę słuchaczy należy złożyć w sekretariacie szkoły wymienione niżej dokumenty.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Teczka słuchacza (słuchacz otrzymuje bezpłatnie w sekretariacie szkoły).
2. Świadectwo szkolne uprawniające do nauki w wybranej przez kandydata szkole oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
3. Dowód osobisty lub akt urodzenia (do wglądu).
4. Dwa zdjęcia.
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (szkoła policealna, kwalifikacyjny kurs zawodowy), po złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły i otrzymaniu skierowania.

Wydawane są zaświadczenia do ZUS, MOPR i WKU.

INFORMACJE OGÓLNE:

121.O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 16 lat w dniu podjęcia nauki.

2.Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się co dwa tygodnie, głównie w soboty i niedziele, a w systemie wieczorowym odbywają się trzy razy w tygodniu: poniedziałki, środy i piątki.

3.Każdy słuchacz szkoły (z wyjątkiem słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) otrzymuje indeks, a do ukończenia 24 roku życia także legitymację szkolną.

4.Słuchaczy Szkoły Policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych obowiązuje praktyka zawodowa. Doradcą i koordynatorem w sprawach praktyk zawodowych jest kierownik szkolenia praktycznego.

 
  Przerwałeś naukę?

Możesz ją kontynuować na wyższych semestrach wymienionych szkół w systemie zaocznym i wieczorowym!
32Prowadzimy profesjonalne KURSY
 

  • językowe
  • komputerowe
  • zawodowe

Nasze atuty:

  • Bezpłatna nauka
  • Wysoki poziom kształcenia
  • Profesjonalna, doświadczona kadra
  • Lokalizacja szkoły (blisko dworca głównego PKP)
  • System wieczorowy lub zaoczny

 

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH!

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1
 
Informacje:
Szczegółowych informacji udziela sekretariat CKU nr 1
ul. Krochmalna 29

tel. (0-81) 53-274-95
fax (0-81) 53-220-05