Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM

Galeria

Szukaj...

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

  

numer konta Samorządu Słuchaczy CKU nr 1 w Lublinie
PKO BP S.A. Lublin II Oddział
05 1020 3150 0000 3902 0003 0304

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć,
a nie wtedy, gdy musi władać.”

Stefan Wyszyński

 

Walne zebranie samorządu słuchaczy w przededniu krajowych wyborów samorządowych nabrało szczególnego znaczenia. 63 przedstawicieli wszystkich szkół Centrum w skupieniu wysłuchało sprawozdania finansowego z działalności Samorządu w ubiegłym roku szkolnym, a także raportu komisji rewizyjnej, by udzielić absolutorium. Przedstawiony przez przewodniczącą zarządu ogólny plan działalności samorządowców na rok bieżący również uzyskał akceptację wszystkich obecnych.

Słuchacze dokonali też wyboru siedmiu reprezentantów, uzupełniających skład zarządu, spośród dziesięciorga zgłoszonych kandydatów.

Życzymy naszym działaczom samorządowym samych dobrych pomysłów oraz wiele zapału, energii i siły, by przekuwać je w rzeczywistość!

 


 

Plan pracy przygotowany został pod kierunkiem Opiekunów Samorządu Słuchaczy CKU nr 1:    

mgr Ewy Kotyry – z- ca dyr. CKU nr 1

mgr Elżbiety Wiejak
mgr Anny Zaborskiej

i obejmuje następujące zadania:

 

Obszar I: Działania organizacyjne

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1. Organizowanie posiedzeń Zarządu Samorządu Słuchaczy w celu sprawnego kierowania działalnością
     Samorządu Słuchaczy (rozpatrywanie próśb i wniosków słuchaczy, analiza oświadczeń słuchaczy,

       rozwiązywanie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem szkoły)

w miarę potrzeb

Zarząd Samorządu

2. Organizacja wyborów uzupełniających do Zarządu Samorządu Słuchaczy, zatwierdzenie   sprawozdania
     rocznego i udzielenie absolutorium Zarządowi

październik

Zarząd Samorządu

Opiekunowie Samorządu

3. Współudział w organizowaniu właściwych warunków przebiegu egzaminów maturalnych i egzaminów
     zawodowych w semestrze jesiennym i wiosennym (zakup wody dla zdających)

zgodnie
z harmonogramem CKE

 

Zarząd Samorządu

 

5. Podejmowanie wspólnie z Administracją Centrum działań zmierzających do modernizacji bazy lokalowej i podnoszenia standardu wyposażenia w pracowniach i pomieszczeniach CKU Nr 1

cały rok szkolny

 

Zarząd Samorządu

II. Działania społeczno – integrujące

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.      Organizacja uroczystości szkolnych i świąt państwowych, takich jak:

a)      uroczyste wręczenie indeksów i ślubowanie słuchaczy semestrów pierwszych,

b)      współorganizowanie uroczystego spotkania Zarządu Samorządu Słuchaczy z Gronem Pedagogicznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej i z okazji zakończenia roku szkolnego,

c)      organizacja uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości,

d)      organizowanie spotkań świątecznych i okolicznościowych,

e)      organizowanie balu karnawałowego dla dzieci słuchaczy,

       g)   udział w uroczystości wręczania świadectw ukończenia szkoły.

 

 

 

rok szkolny

 

Zarząd Samorządu

Rady Semestralne

Opiekunowie Semestrów

2. Udział w organizacji Roku Centrum 2017

rok szkolny

Zarząd Samorządu

Opiekunowie Samorządu

Opiekunowie Semestrów

Rady Semestralne

3. Działania na rzecz przestrzegania ładu i porządku

rok szkolny

Zarząd Samorządu

Rady Semestralne

4. Wdrażanie słuchaczy do współdecydowania o sprawach istotnych dla całej społeczności słuchaczy,
     zgodnie z zasadami demokracji i samorządności

rok szkolny

Zarząd Samorządu

Rady Semestralne

5. Otaczanie szczególną opieką słuchaczy niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niedostosowanych
       społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, w celu ich pełnej integracji
       ze społecznością szkolną

rok szkolny

Rady Semestralne

Opiekunowie semestrów

6. Uwrażliwianie słuchaczy na potrzeby innych poprzez organizowanie zbiórek charytatywnych i różnego
     rodzaju pomocy materialnej na rzecz słuchaczy, fundacji i innych osób potrzebujących

rok szkolny

Zarząd Samorządu

Opiekunowie Samorządu

7. Zorganizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz honorowego krwiodawstwa

rok szkolny

Zarząd Samorządu

Opiekunowie Samorządu

8. Podejmowanie na zajęciach problematyki związanej z zagrożeniami różnymi uzależnieniami:
       alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią

rok szkolny

Rady Semestralne

Opiekunowie Semestrów

9. Objęcie patronatem pielgrzymek szkolnych maturzystów do Częstochowy

semestr jesienny

Zarząd Samorządu

 

III. Działania kulturalno - oświatowe

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1. Organizowanie wyjść do kina na adaptacje wielkich dzieł literatury polskiej i światowej oraz nowości
     filmowe

rok szkolny

Opiekunowie semestrów

Rady Semestralne

2. Uczestniczenie w spektaklach teatralnych w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

rok szkolny

Opiekunowie semestrów

Rady Semestralne

3. Udział słuchaczy w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne i oświatowe.

rok szkolny

Opiekunowie semestrów

Rady Semestralne

4. Pomoc w organizowaniu konkursów szkolnych (konkurs na najlepszą pracę pisemną, szkolny konkurs
     wiedzy o patronie, szkolny etap olimpiady wiedzy ekonomicznej dla dorosłych) oraz objęcie
   patronatem finansowym konkursów międzyszkolnych (XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
   Ekonomicznej dla Dorosłych)

cały rok

Opiekunowie Samorządu

Zarząd Samorządu

Opiekunowie Semestrów

Rady semestralne

5. Pomoc w organizowaniu wycieczek dydaktycznych i kulturalnych dla słuchaczy CKU nr 1 (lekcje
       muzealne, wycieczki po Lublinie i okolicach, inne wycieczki dydaktyczne dla słuchaczy Centrum).

rok szkolny

Zarząd Samorządu

Rady Semestralne

Opiekunowie Samorządu

Opiekunowie Semestrów

6. Opieka nad pomnikiem „Zaporczyków” przy Pl. Zamkowym

rok szkolny

Zarząd Samorządu

Rady Semestralne

IV. Działania inwestycyjno – dydaktyczne

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1. Pomoc we wzbogacaniu oraz modernizacji bazy materialnej Centrum poprzez:

a)      powiększanie zasobów pomocy dydaktycznych,

b)      wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej,

c)      dofinansowanie konserwacji maszyn i urządzeń szkolnych,

d)      finansową pomoc w pozyskiwaniu materiałów, sprzętu i urządzeń technicznych, służących poprawie funkcjonowania administracji CKU i wykonywaniu działań statutowych,

e)      modernizację pomieszczeń i podnoszenie standardu wyposażenia w pracowniach Centrum (aktualizacja oprogramowania, stałe podnoszenie jakości wyposażenia pracowni przedmiotowych)

f)        powielanie materiałów dla potrzeb dydaktycznych

rok szkolny

Zarząd Samorządu

V. Działania na rzecz promocji szkoły

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1. Funkcjonowanie Agendy ds. Promocji Szkoły

a)      uczestnictwo słuchaczy w akcjach promocyjnych na rzecz szkoły (promowanie szkoły w lokalnych
mediach, rozpowszechnianie ulotek i plakatów reklamowych)

b)      dofinansowanie informatorów, katalogów, środków reklamowych, reklamy w mediach

c)      udział w Lubelskich Targach Edukacyjnych, Międzynarodowych Targach Pracy, Dniu Kariery             i innych przedsięwzięciach promujących edukację ustawiczną

d)      uczestnictwo słuchaczy w konferencjach i seminariach promujących formalne kształcenie           ustawiczne

e)      udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i obchodach świąt państwowych               na terenie szkoły i regionu

rok szkolny

Zarząd Samorządu

Opiekunowie semestrów

Rady semestralne

Zarząd Samorządu